آموزش اقتصاد
حجم تجارت ترکیه با همسایگانش
آموزش اقتصاد

از حجم تجارت ترکیه با همسایگان تا رتبه بندی عربستان و امارات

فقط یک سند برای نمایش نفاق اردوغان حجم تجارت ترکیه با همسایگانش میدهای ترکیه برای تقویت تجارت با همسایگان خود با جنگ داخلی در سوریه نابود شده است. آشفتگی اخیراً در عراق نیز بر سردردهای اقتصادی منطقه آنکارا افزوده است به رغم شعارهای تند و تیز دولتمردان ترکیه علیه ارمنستان و تشویق جمهوری آذربایجان برای […]

اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد

اینجا آفریقا نیست، اما من یک غزال‌ام!

اینجا آفریقا نیست، اما من یک غزال‌ام! پانزده سال پیش زیر شیشۀ میز اتاق کارم این جمله را نوشته بودم: «هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می‌کند یک غزال شروع به دویدن می‌کند و می‌داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا خورده نشود. هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع […]