آموزش اقتصاد
Alta Vista
آموزش اقتصاد

خلق/ تشخیص Alta Vista اشتباه استراتژیک مالی

اگر یک تابلوی نقاشی را از داخل خرت‌وپرت‌های کسی، ۱۰۰۰ دلار بخرید و آن را در بازار ۲۵۰۰۰ دلار بفروشید، آیا ناگهان ارزش تابلو به صورت معجزه‌آسایی بالا رفته یا اینکه تازه بازار به ارزش آن پی برده است؟ ( ارزشی که آن تابلو از قبل هم داشت.) وقتی Alta Vista از پرداخت یک میلیون […]